Annas Trafikkskole  

 Prislisten vår

 

 


                                  

 

                                          Hovedsiden
 
                                    

                                          Kontakt oss

Gjelder fra 01.08.14

Trafikalt grunnkurs (3 kvelder, 10 timer + en kveld førstehjelp) kr. 1.600,-
Mørkekjøring kr. 1.600,-
Kjøretime à 45 min.                               kr.    600,-
Veiledningstime à 45 min.                       kr.    600,-
Sikkerhetskurs på bane (glattkj. inkl. kjøring til eller fra) 4timer kr. 3.400,- (+ baneleie)
Sikkerhetskurs på vei  13 timer (8 timer praksis og 5 timer teori) kr. 6.400,-
Førerprøve inkl. oppvarmingstime kr. 2.900,-
Teorikurs (6 kvelder, 4t. pr. kveld) kr. 1.500,-
Teoritentamen på skolen kr.    100,-
Førstehjelp kr.     600,-
 

Gebyrer

NAF (baneleie for glattkjøring) kr.  1.000,-
Trafikkstasjonen (Teoretisk prøve) kr.    540,-
Trafikkstasjonen (Praktisk prøve) kr.    950,-
Trafikkstasjonen (Utstedelse av førerkort) kr.    250,-
   
Bøker  
Teoribok kr.    350,-
Arbeidsbok/oppgavebok kr.    150,-